Tuesday, August 27, 2013

Xem Hồng Quế chụp ảnh cùng cánh thiên thần và đàn guitar

Bộ ảnh chụp của Hồng Quế cùng những đôi cánh thiên thần trên tay với các loại đàn guitar được thực hiện trong mục đích “lột xác” hình ảnh.
xem-hong-que-chung-minh-lam-gai-ngoan
Xem bộ ảnh chụp cùng cánh thiên thần và đàn guitar của Hồng Quế:
xem-hong-que-chung-minh-lam-gai-ngoan (1)

xem-hong-que-chung-minh-lam-gai-ngoan (2)

xem-hong-que-chung-minh-lam-gai-ngoan (3)

xem-hong-que-chung-minh-lam-gai-ngoan (4)

xem-hong-que-chung-minh-lam-gai-ngoan (5)

xem-hong-que-chung-minh-lam-gai-ngoan (6)

xem-hong-que-chung-minh-lam-gai-ngoan (7)

xem-hong-que-chung-minh-lam-gai-ngoan (8)

xem-hong-que-chung-minh-lam-gai-ngoan (9)
Bạn nhạc cực hot với các loại nhạc cụ là đàn guitar điện và các loại trống...

No comments:

Post a Comment